Tài khoản Shaw Academy

750.000

Học viện Shaw là một nền tảng đào tạo trực tuyến được thành lập bởi James Egan & Adrian Murphy có trụ sở tại Dublin vào năm 2013. Họ có một tuyên bố sứ mệnh rõ ràng:

“Để cung cấp nền giáo dục tuyệt vời, có thể tiếp cận và chi phí hợp lý cho tất cả mọi người”