Tài khoản OpenAI – ChatGPT (có sẵn $18) và 1000 prompt ChatGPT, 700 công cụ AI

89.000

ChatGPT là một công cụ chatbot AI do công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI tạo ra, có thể hiểu và phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên dựa trên một cuộc trò chuyện nguyên mẫu (như hai người nói chuyện trong thời gian thực). true), với phạm vi giao tiếp không giới hạn.

Danh mục: