Mua Tài Khoản Linkedin Business Premium 1 Năm

2.400.000

Nâng cấp lên Linkedin Premium Business: 1.300.000đ/6 tháng, 2.400.000đ/1 năm, bảo hành trọn ngày

Lợi ích kinh doanh nâng cao của Linkedin

– Truy cập vào LinkedIn Learning (Lynda) để truy cập đầy đủ 10.000 khóa học

– 15 tin nhắn InMail mỗi tháng.

– Xem bạn đã xuất hiện trong bao nhiêu lượt tìm kiếm và bao nhiêu người đã xem hồ sơ của bạn. –

– Thông tin chi tiết về ứng viên.

– Mở khóa huy hiệu LinkedIn Premium

– Thông tin bổ sung về công việc đăng tuyển.

– Thông tin lương bổ sung.

– Truy cập vào các video học tập theo yêu cầu.

– Tiếp tục tạo với Resume Builder.

Danh mục: